30 години, 300 преводача, 46 езика

Преводачески, информационни и конферентни услуги

Опирайки се на дългогодишния си опит ние ви предлагаме:

 • Прецизност и безупречно качество, гарантирано от спазването на Европейски стандарт EN ISO 17100:2015-05„Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги“ (международна сертификация издадена от Австрийския институт по стандартизация);
 • Конкурентни цени;
 • Бърз отговор и кратки срокове на изпълнение;
 • Високо квалифицирани устни и писмени преводачи  със сериозен опит в съответната област;
 • Организиране на конференции в България;
 • Информация;
 • Издателска дейност.

Нашите принципи - вече 28 години непроменени:

 • Интересите на клиентите ни са и наши интереси.
 • Безупречно качество и спазване на поетите срокове.
 • Коректно офериране и отчитане.
 • Конфиденциалност